Besin İntolerans Testlerimiz

Cambridge testleri parmak ucundan alınan birkaç damlalık kan örnekleriyle çalışırlar. Ufak uygulama farklılıkları olan benzer aparatlar kullanılır. Kan örneğini toplama, normal düzeyde ve akıcı kanı olan kişilerde çok kısa süren – kolay bir işlemdir.
Testin Açıklaması

Birçok insan belli besin antijenlerine karşı kronik besin hassasiyeti gösterir. IgE merkezli alerjilerden farklı olarak, IgG merkezli besin hassasiyetinin ortaya çıkması günler alabilir. Hastaların diyetinden problemli besinlerin kontrollü olarak çıkarılması birçok vakanın durumunda hızla gelişme sağlayacaktır. Genel rehavet, kilo artışı, dermatit, artrit ve yorgunluk besin intoleransıyla ilişkilidir. Irritabl bağırsak sendromu da besin hassasiyetiyle bağlantılı olabilir. 

Testin Genel İlkeleri

221 besin bir mikroskop lamı üzerindeki 16 adet nitroselüloz pedinin her biri üzerine mikroarraylenir. Belirli olmayan bağlanma konumları, hastanın seyreltilmiş tam kanı, serumu ve plazmasıyla enkübasyonundan önce engelleyici tamponla bloke edilir. Bağlanmamış serum bileşiklerinin yıkanmasından sonra, horseradish peroxidaz enzimine konjuge anti IgG pedlere eklenir ve bu da ikinci enkübasyonda antikorlarla bağlı besin ekstraktlarına bağlanır. Bağlanmayan bileşikler yıkanarak uzaklaştırılır ve 3,3™,5,5™-tetrametilbenzidin (TMB) içeren bir solüsyon ve enzim substratı belirli antikor bağlanmalarını bulmak üzere eklenir. Distile suyla yıkadıktan sonra, lamlar tarama işlemi öncesinde santrifüşleme ile kurutulur. Standartların optikal yoğunluğu, pozitif ve negatif kontroller ve örnekler, bir yazılımla ilişkili yüksek çözünürlüklü bir tarayıcı kullanılarak hesaplanır. Optikal yoğunluk, örnekteki antikor aktivitesiyle doğru orantılıdır.

Diyet Bölümü